Τετάρτη, 1 Απριλίου 2015

Διευκρινήσεις για την ρύθμιση των 100 δόσεων

Μετά από προφορικά αιτήματα των εφοριών αλλά και φορολογουμένων για ορισμένα ζητήματα που προέκυψαν από την εφαρμογή της ρύθμισης για τις 100 δόσεις, η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο.

Συγκεκριμένα, ξεκαθαρίζεται ότι στη ρύθμιση δεν δύναται να υπαχθούν οφειλές, οι οποίες έχουν υπαχθεί σε συμφωνία, η οποία έχει επικυρωθεί δικαστικά κατ’ άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας), 44 του ν. 1892/1990 ή άλλες διατάξεις, όσο ισχύει η εν λόγω συμφωνία. Η υπαγωγή στη ρύθμιση είναι επιτρεπτή μόνο μετά τη δικαστική ακύρωση ή λύση της συμφωνίας ή την ανατροπή της ως προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να διενεργούν σε τακτά χρονικά διαστήματα σχετικό έλεγχο συμβουλευόμενες το χειρόγραφο αρχείο που προβλέπεται στην ΠΟΛ 1068/2013, ώστε, αν διαπιστωθεί ότι έχει ανεπίτρεπτα λάβει χώρα υπαγωγή στην παρούσα ρύθμιση οφειλών που έχουν ρυθμιστεί με δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία, κατά τα ανωτέρω, να προκαλούν άμεσα την απώλεια της ρύθμισης.

Πληροφορίες απο voria.gr

πηγή: www.enallaxnews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου