Σάββατο, 18 Απριλίου 2015

Τα μυστικά για τη ρύθμιση των 100 δόσεων

Αιτήσεις υπαγωγής μπορούν να υποβληθούν μέσω Taxisnet μέχρι 26 Μαΐου

Πάνω από 3.000.000 οφειλέτες του Δημοσίου μπορούν πλέον να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στη νέα ρύθμιση χρεών προς το Δημόσιο, μέσω της οποίας είναι δυνατή πλέον η εξόφληση των οφειλόμενων ποσών είτε εφάπαξ με ολική διαγραφή των υπέρογκων τόκων, των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων είτε σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με διαγραφή ποσοστών από 30% έως και 90% επί των συσσωρευμένων τόκων, προσαυξήσεων και πρόσθετων φόρων.

Οι επιλογές

Σύμφωνα με το νόμο 4321/2015 που τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή, οι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν τη δυνατότητα:
* μέχρι τις 27 Απριλίου να καταβάλουν οποιοδήποτε ποσό άνω των 200 ευρώ από το αρχικό κεφάλαιο των ληξιπρόθεσμων μέχρι την 1η-3-2015 οφειλών τους και να τύχουν ισόποσης έκπτωσης επί των τόκων, των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων που τις επιβαρύνουν,
* μέχρι τις 26 Μαΐου να εντάξουν το ανεξόφλητο υπόλοιπο των οφειλών τους στη βασική ρύθμιση, η οποία τους δίνει τη δυνατότητα είτε να καταβάλουν εφάπαξ το αρχικό κεφάλαιο και να γλιτώσουν από το σύνολο των τόκων, των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων είτε να επιλέξουν αποπληρωμή σε 2 έως και 100 μηνιαίες δόσεις με εκπτώσεις επί των τόκων, των προσαυξήσεων και των πρόσθετων φόρων, κλιμακούμενες από 30% έως και 90%, αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των δόσεων που θα επιλέξουν.

Εκπρόθεσμες δηλώσεις

Επίσης όσοι φορολογούμενοι έχουν παραλείψει να υποβάλουν δηλώσεις ή υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις για φόρους παρελθόντων ετών, μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές μέχρι και τα μέσα Μαΐου και εν συνεχεία να εντάξουν στη ρύθμιση τους φόρους που θα προκύψουν από την υποβολή αυτών των δηλώσεων.
Σε κάθε περίπτωση οι εκπτώσεις θα υπολογίζονται επί των πρόσθετων φόρων εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του ν. 2523/1997, επί των προστίμων εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του ν. 4174/2013 που έχουν συμβεβαιωθεί με τα ποσά των κύριων οφειλών, καθώς και από τις προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής που τις επιβαρύνουν.Τι χρέη εντάσσουμε 
και τι «κουρεύουμε»

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν, ώστε να εξοφληθούν με ευνοϊκούς όρους:
Ολα τα χρέη από φόρους εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ, ΦΑΠ, ΦΠΑ, λοιπούς παρακρατούμενους φόρους, ειδικούς φόρους κατανάλωσης, τέλη κυκλοφορίας, λοιπούς φόρους, ασφαλιστικές εισφορές, δάνεια εγγυημένα από το Δημόσιο, πρόστιμα για παραβάσεις της φορολογικής ή τελωνειακής νομοθεσίας, πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, καθώς επίσης και όλα τα χρέη προς δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμούς, εφόσον έχουν βεβαιωθεί στις ΔΟΥ ή στα τελωνεία της χώρας έως και την 1η-3-2015 και έχουν γίνει ληξιπρόθεσμα μέχρι την ημερομηνία αυτή. Ολα αυτά τα χρέη μπορούν να αποπληρωθούν είτε εφάπαξ με πλήρη διαγραφή των προσαυξήσεων και των τόκων είτε σε μηνιαίες δόσεις, με εκπτώσεις από 30% έως και 90% στις προσαυξήσεις και τους τόκους. Οι εκπτώσεις κλιμακώνονται αντιστρόφως ανάλογα του αριθμού των μηνιαίων δόσεων που θα επιλέξετε. Ο ανώτατος αριθμός των δόσεων είναι 100 για όλα τα χρέη (βλ. σχετικό πίνακα). Σε περιπτώσεις χρεών τα οποία περιλαμβάνουν ποσά πρόσθετων φόρων ή προστίμων τα οποία βεβαιώθηκαν βάσει των νόμων 2523/1997 ή 4174/2013, κατόπιν διενέργειας φορολογικών ελέγχων και διαπίστωσης παραβάσεων μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ανακριβών δηλώσεων, τα ποσά των πρόσθετων αυτών φόρων ή προστίμων θα εντάσσονται στο ολικό (100%) ή μερικό (30%-90%) «κούρεμα» που προβλέπει η ρύθμιση.
Χωρίς «ταβάνι» και άτοκα για οφειλές μέχρι 5.000 €


Στη ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν οφειλές ανεξαρτήτως ύψους, δηλαδή ακόμη και ποσά άνω του 1.000.000 ευρώ. Επίσης όσοι οφείλουν ποσά άνω των 15.000 ευρώ μπορούν κι αυτοί να τα ρυθμίσουν έως και σε 100 δόσεις. Για χρέη μέχρι 5.000 ευρώ οι μηνιαίες δόσεις δεν θα επιβαρύνονται πλέον με τόκους, ενώ για χρέη πάνω από 5.000 ευρώ το ποσοστό των τόκων με το οποίο επιβαρύνονται οι δόσεις ανέρχεται σε 3% ετησίως.

πηγή:  www.e-typos.com  /ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου