Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Δεν θα υποβάλλεται οριστική δήλωση ΦΜΥ γιά αμοιβές από 1.1.2014 και μετά

Αναμένεται ΠΟΛ για βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων κ.λπ.

Δε θα υποβληθεί η οριστική δήλωση Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών για τη χρήση 2014, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών. Αναλυτικά, στην ιστοσελίδα της Δ.ΗΛΕ.Δ. - Γ.Γ.Δ.Ε. (www.gsis.gr) και στις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις   για την οριστική δήλωση Φ.Μ.Υ., αναρτήθηκε η ακόλουθη επισήμανση:
"Δεν υφίσταται πλέον η υποχρέωση υποβολής του συγκεκριμένου εντύπου για φορολογικά έτη από 01/01/2014 και έπειτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013. Ο τύπος, το περιεχόμενο και ο τρόπος υποβολής της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων και της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό έτος 2014 θα καθοριστούν με ΠΟΛ που θα εκδοθεί από τη Γεν. Δ/νση Φορολογικής Διοίκησης και τη Γεν. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. " 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου