Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2015

Μείωση δικαιολογητικών και απλοποιήσεις στο διαμετακομιστικό εμπόριο

Την απαλλαγή των υποχρεώσεων καταβολής ΦΠΑ σε εισαγωγείς που είναι εγκατεστημένοι σε χώρα - μέλος της Ε.Ε. αποφάσισε η Γενική Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου.

Ειδικότερα, μειώνονται τα δικαιολογητικά που μέχρι σήμερα δημιουργούσαν γραφειοκρατικά εμπόδια, αίρονται περιορισμοί και δημιουργούνται οι προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης του διαμετακομιστικού εμπορίου.

Ακόμη, παρέχεται η δυνατότητα σε εγκεκριμένους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. να πραγματοποιούν τις διατυπώσεις του τελωνειακού καθεστώτος 42 με την απόκτηση ΑΦΜ /VIES στην χώρα μας, χωρίς την υποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου.

Με την νέα αυτή απόφαση, διασφαλίζονται οι εισπράξεις των εισαγωγικών δασμών, και τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την ενωσιακή νομοθεσία προϋποθέσεις, διατυπώσεις ή εγκρίσεις.

Η οριστικοποίηση της απαλλαγής συντελείται με την συσχέτιση και επαλήθευση των προσκομιζόμενων από τους εισαγωγείς δικαιολογητικών, όπως αντίγραφα των οικείων παραστατικών των τραπεζών που μεσολαβούν, αντίγραφα των ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων ή των δηλώσεων INTRASTAT.

Τέλος σημειώνεται ότι εξαιρούνται της ανωτέρω διαδικασίας τα προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης και οι εισαγωγείς που έχουν διαπράξει σοβαρές ή κατ' επανάληψη παραβάσεις της τελωνειακής ή φορολογικής νομοθεσίας.

πηφή: .sofokleousin.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου