Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Φ.Ε.Κ τεύχος Α' 222/12.11.2012 ο Νόμος 4093/2012 με θέμα " Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου