Πέμπτη, 12 Μαρτίου 2015

Στη δήλωση του Ε1 οι τόκοι από τις καταθέσεις εξωτερικού

Στο Ε1, το βασικό έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, θα πρέπει να συμπληρώσουν φέτος όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι διατηρούν καταθέσεις στο εξωτερικό, τους τόκους τους οποίους εισέπραξαν για το περασμένο έτος. Ο φόρος 15% θα περιληφθεί στο εκκαθαριστικό της δήλωσης, εκτός αν οι τόκοι έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και έχει γίνει παρακράτηση του φόρου από την τράπεζα.
Ηδη οι τράπεζες του εξωτερικού έχουν στείλει στους πελάτες τους τις σχετικές βεβαιώσεις και οι φορολογούμενοι προσέρχονται τις τελευταίες ημέρες στις εφορίες για να υποβάλουν τις σχετικές δηλώσεις απόδοσης φόρου μαζί με τις βεβαιώσεις της τράπεζας. Σε πολλές περιπτώσεις, φεύγουν σε πλήρη σύγχυση καθώς σε ορισμένες εφορίες δεν υπάρχει επαρκής ενημέρωση.
Οπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές της ΓΓΔΕ, η διαδικασία απόδοσης των φόρων επί των τόκων καταθέσεων εξωτερικού από φέτος έχει αλλάξει. Η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι πήγαιναν στη ΔΟΥ τους προκειμένου να υποβάλουν τη σχετική δήλωση και να αποδώσουν τον φόρο επί των τόκων καταθέσεων εξωτερικού, καταργήθηκε. Η σχετική εγκύκλιος (ΠΟΛ 1042) έχει υπογραφεί από τις 26 Ιανουαρίου, από τη γενική γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Κ. Σαββαΐδου και ορίζει ότι «στην περίπτωση κατά την οποία φορολογικός κάτοικος ημεδαπής, φυσικό πρόσωπο, αποκτά εισοδήματα από τόκους αλλοδαπής, περιλαμβάνει αυτά στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός του (Ε1). Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται αυτή της ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα».
Αν οι τόκοι καταθέσεων, σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα η παρακράτηση φόρου ενεργείται στο μεικτό ποσό των τόκων και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου πραγματοποιείται από το ημεδαπό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ή θεματοφύλακα, κατά περίπτωση, που μεσολαβεί και λειτουργεί ως φορέας πληρωμής. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του φυσικού προσώπου.
Σε περίπτωση που δεν μεσολαβεί φορέας πληρωμής ή οι τόκοι δεν εισαχθούν στην Ελλάδα, ο φόρος (15%) επιβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φυσικού προσώπου και θα αποτυπωθεί στο εκκαθαριστικό φορολογίας εισοδήματος το καλοκαίρι.
Σε αντιδιαστολή με τα φυσικά πρόσωπα, για επιχειρήσεις οι οποίες εισπράττουν τόκους από καταθέσεις εξωτερικού η επιβολή συντελεστή φόρου 15% δεν συνεπάγεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης καθώς θεωρούνται εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 
 
πηγή: www.tanea.gr /Ελενα Λάσκαρη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου