Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

ΠΟΛ. 1059/18-03-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013

Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση της ΓΓΔΕ σχετικά με την ερμηνεία των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167/23.07.2013), όπως ισχύουν, αναφορικά με τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, την εκκαθάριση και τον φορολογικό συντελεστή των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, αντίστοιχα.

Στην απόφαση αυτή ερμηνεύονται διατάξεις που αφορούν:

-Τον προσδιορισμό κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.
-Την αντιμετώπιση των αποθεματικών και του φόρου που έχει παρακρατηθεί σε αυτά.
-Την αντιμετώπιση των κερδών που έχουν φορολογηθεί το έτος που έληξε καθώς και επίσης η αντιμετώπιση διανεμόμενων κερδών  νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών.
-Τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές για την φορολογία των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΟΛ. 1059/18-03-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 57 και 58 του ν. 4172/2013 πιέστε εδώ γιά να δείτε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου