Τρίτη, 24 Μαρτίου 2015

Ληξιπρόθεσμα: Στις 200.000 οι οφειλέτες που εκδήλωσαν ενδιαφέρον να μπουν στη ρύθμιση - εξπρές Αναλυτικά παραδείγματα για τη διαδικασία εξόφλησης των φόρων

Αναλυτικά παραδείγματα για τη διαδικασία εξόφλησης των φόρων

Στο ταμείο που θα κάνουν σε λίγες ημέρες οι τράπεζες θα κριθεί το αποτέλεσμα της ρύθμισης -εξπρές για τα ληξιπρόθεσμα χρέη με την προθεσμία να εκπνέει στις 27 Μαρτίου.
Μέχρι αργά χθες το βράδυ περίπου 200.000 οφειλέτες επί συνόλου 3,5 εκατομμυρίων είχαν επισκεφθεί την εφαρμογή του Taxis net για την «ολική ή μερική καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών εκτός ρύθμισης με απαλλαγή προσαυξήσεων», με την πλειονότητα των επισκεπτών να προχωράει στην εκτύπωση της Ταυτότητας Οφειλής (Τ.Ο.).
Ωστόσο, το κρίσιμο στοιχείο για την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης, σχετίζεται με το πόσοι από τους ενδιαφερόμενους θα προσέλθουν στα γκισέ των τραπεζών και των Ελληνικών ταχυδρομείων για να πληρώσουν τους φόρους γλιτώνοντας τις προσαυξήσεις.
Οριστικός απολογισμός θα γίνει στις αρχές της άλλης εβδομάδας, οπότε λήγει και η προθεσμία για την πληρωμή του φόρου από τους οφειλέτες που θα τυπώσουν την Τ.Ο. την τελευταία ημέρα της ρύθμισης.
Ουσιαστικά όλα τα στοιχεία για τις εισπράξεις που θα αποδώσει η ρύθμιση θα γίνουν γνωστά μόλις σταλούν στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών από τις τράπεζες και τα ΕΛ.ΤΑ. τα αρχεία για τις πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν από τους φορολογούμενους.
Στο υπουργείο Οικονομικών επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία για την απόδοση της ρύθμισης, με βάση τουλάχιστον το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται μέχρι τώρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρξαν πολλές περιπτώσεις φορολογουμένων με πολύ παλαιά χρέη, οι οποίοι σπεύδουν να εκμεταλλευτούν τους ευνοϊκούς όρους, προχωρώντας άμεσα στην πληρωμή μέρους ή του συνόλου των αρχικών οφειλών τους, με κέρδος πολύ μεγάλα ποσά προσαυξήσεων και τόκων τα οποία έχουν συσσωρευτεί λόγω της παρέλευσης πολλών ετών από την ημερομηνία βεβαίωσης των χρεών.
Ισχυρότατο κίνητρο της ρύθμισης η δυνατότητα που δίδεται σε πάρα πολλούς οφειλέτες με χρέη .δεκαετιών, να απαλλαγούν από την υποχρέωση πληρωμής υπέρογκων ποσών προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων πληρώνοντας μόνο ένα μέρος από τις αρχικές οφειλές τους ή και ολόκληρα τα ποσά αυτών.
Εάν κάποιος οφειλέτης του Δημοσίου καταβάλλει όλο το ποσό που οφείλει γλιτώνει αυτομάτως όλες τις προσαυξήσεις. Εάν καταβάλλει το 50% του κεφαλαίου, σβήνει 50% των προσαυξήσεων.
Η ΓΓΔΕ περιγράφει αναλυτικά τη διαδικασία εξόφλησης των φόρων μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα.
Ειδικότερα:
* Οποιαδήποτε εκούσια καταβολή οφειλής, που δεν έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία, και είναι βεβαιωμένη στη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), απαλλάσσεται κατά ποσοστό 100% από τις προσαυξήσεις, τους τόκους, και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής.
* Η καταβολή δύναται να αφορά μέρος ή το σύνολο του χρέους του οφειλέτη.
* Η δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους φορολογούμενους με οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση για τις καταβολές που θα πραγματοποιήσουν από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου 2015.
* Η απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τους τόκους και τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής παρέχεται στην εκούσια καταβολή και δεν συμπεριλαμβάνει την απόσβεση οφειλής που διενεργείται μέσω συμψηφισμού.
* Η ίδια απαλλαγή παρέχεται και για την εκούσια εξόφληση από τις 20 έως και τις 27 Μαρτίου 2015 της υπολειπόμενης βασικής οφειλής που έχει υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, κατόπιν σχετικής αίτησης του οφειλέτη για απώλεια της ισχύουσας ρύθμισης ή διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής που του έχει χορηγηθεί.
* Η καταβολή διενεργείται με τη χρήση του μοναδικού κωδικού πληρωμής (Ταυτότητα Οφειλής) στους φορείς είσπραξης ή κατ' εξαίρεση στη Φορολογική Διοίκηση.
Ο κωδικός πληρωμής (Τ.Ο.) είναι μοναδικός και ακολουθεί κάθε οφειλή από την καταχώρισή της στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης και μέχρι την εξόφλησή της. Ο οφειλέτης είναι σημαντικό να γνωρίζει ότι για όσα χρέη επιθυμεί να πληρώσει τόσες Τ.Ο. οφείλει να προσκομίζει στις τράπεζες ή ΕΛ.ΤΑ, δηλώνοντας ταυτόχρονα και το ποσό που επιθυμεί να καταβάλει ανά Τ.Ο.
* Για την Τ.Ο καθώς και αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την οφειλή του, ο φορολογούμενος πληροφορείται ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «προσωποποιημένης πληροφόρησης», ή εναλλακτικά μέσω εκτύπωσης «συγκεντρωτικής εικόνας οφειλών εκτός ρύθμισης» στο TAXISnet. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό να υποστηριχθεί τεχνικά, ενημερώνεται σχετικά από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, τα Ελεγκτικά Κέντρα καθώς και τα Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογούμενων (Γ.Ε.Φ.). Ειδικά για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία η αίτηση και η καταβολή των ποσών θα διενεργείται στις ίδιες τις υπηρεσίες.


πηγή: www.bankingnews.gr    / Μάριος Χριστοδούλου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου