Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2015

ΠΟΛ. 1060/19-03-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013

Δόθηκε στην δημοσιότητα η απόφαση της ΓΓΔΕ σχετικά με τις διατάξεις του άρθρου 68 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α'167) που αφορούν την υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων, την καταβολή του φόρου και την πίστωση φόρου αλλοδαπής, καθώς και του άρθρου 71 του ίδιου νόμου αναφορικά με την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων
ΠΟΛ. 1060/19-03-2015 Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 9, 68 και 71 του ν. 4172/2013 - πιέστε εδώ γιά να δείτε

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου