Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27)

 Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίαςστις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) - πιέστε ΕΔΩ γιά να δείτε τον σύνδεσμο
Το ωριαίο κόστος εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17)  αυξήθηκε κατά 1.6% στο χρονικό διάστημα μέχρι και το  Β΄ τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με την άνοδο κατά 1.5% στο Α΄ τρίμηνο του 2012.  Στα Κράτη –  Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) η ετήσια αύξηση προσέγγισε το 1.8% μέχρι και  το Β΄ τρίμηνο του 2012, σε σχέση με την άνοδο 1.4% του προηγούμενου τριμήνου (Α΄ τρίμηνο 2012).
Το κόστος εργασίας  αποτελείται από δύο κύριες συνιστώσες, το  μισθολογικό κόστος (μισθοί + αμοιβές + πριμ  καθώς και τα έξοδα που καλύπτει ο εργοδότης και έχουν άμεση σχέση με την εργασία όπως τα καύσιμα,  τα εταιρικά αυτοκίνητα,  τα γεύματα και τα ποτά)  και το μη μισθολογικό κόστος (περιλαμβάνει τις εισφορές των εργοδοτών και τη φορολογία στην εργασία).
Στην Ευρωζώνη (17) οι μισθοί και οι αμοιβές ανά ώρα εργασίας αυξήθηκαν κατά 1.7% μέχρι και το Β΄ τρίμηνο του 2012  ενώ    η μεταβλητή του μη μισθολογικού κόστους παρουσίασε άνοδο κατά 1.2%,  σε σύγκριση με τις αντίστοιχες αυξήσεις κατά 1.6% και 1.3% κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου του 2012.  Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (27)  οι μισθοί    και οι ωριαίες αμοιβές αυξήθηκαν 1.9% και το μη μισθολογικό κόστος κατά 1.4% στο διάστημα μέχρι και το Β΄ τρίμηνο του 2012, συγκρινόμενα  με τις αντίστοιχες αυξήσεις 1.5% και 1.6% στο Α΄ τρίμηνο του 2012.
Πρέπει να σημειωθεί πως με αυτήν την έκδοση τα εργατικά κόστη που αναφέρονται και στις δύο ζώνες,  καλύπτουν ολόκληρη την οικονομία  (εκτός από τον τομέα της γεωργίας).  Τα μεγέθη των δύο ζωνών αναφέρονταν στα προηγούμενα δελτία στην επιχειρηματική οικονομία ενώ από εδώ και στο εξής θα περιλαμβάνουν και δεδομένα από τη μη επιχειρηματική οικονομία.Το ωριαίο κόστος εργασίας για την επιχειρηματική οικονομία στις χώρες της Ευρωζώνης (17) αυξήθηκε κατά 2.0% για το χρονικό διάστημα μέχρι και το Β΄τρίμηνο του 2012, σε σύγκριση με την αύξηση κατά 1.6% κατά τη διάρκεια του Α΄ τριμήνου του 2012.  Στα Κράτη – Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27),  η ετήσια αύξηση ήταν 2.3% μέχρι και το Β΄ Τρίμηνο του 2012 σε σχέση με την αύξηση κατά 1.5% του προηγούμενου τριμήνου. Το ωριαίο κόστος εργασίας 2για τους κλάδους της μη επιχειρηματικής οικονομίας εμφάνισε άνοδο κατά 0.5% τόσο στην Ευρωζώνη όσο και στις χώρες της Ε.Ε.(27)  μέχρι και το Β΄Τρίμηνο του 2012 σε σύγκριση με την αύξηση κατά 1.2% και στις δύο ζώνες κατά το Α΄ Τρίμηνο του 2012.
Η    ανάλυση ανά οικονομική δραστηριότητα στην επιχειρηματική οικονομία δείχνει ότι το ωριαίο κόστος εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) αυξήθηκε κατά 2.3% στη Βιομηχανία , κατά 2.1% στις Κατασκευές και κατά 1.9%  στις Υπηρεσίες στο χρονικό διάστημα μέχρι και το Β΄ τρίμηνο του 2012.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27)   το εργατικό    κόστος    ανά ώρα εργασίας εμφάνισε άνοδο κατά 2.6% στη Βιομηχανία και κατά 2.3% στις Κατασκευές και κατά 2.2% στις Υπηρεσίες.Κράτη – Μέλη Μεταξύ των Κρατών – Μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, όσον αφορά στο Β΄ τρίμηνο του 2012,  οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις στα ωριαία εργατικά κόστη για το σύνολο της οικονομίας κατεγράφησαν στη   Ρουμανία (+7.1%), στη Φινλανδία (+4.9%) , στη  Βουλγαρία και στη Λετονία (+4.8%) ενώ η μικρότερη αύξηση παρατηρήθηκε στην Ιρλανδία (+0.4%), στην Ισπανία και στην Ολλανδία (+0.5% και στις δύο).
Στην επιχειρηματική οικονομία, οι μεγαλύτεροι δείκτες αύξησης μέχρι και το Β΄Τρίμηνο του 2012 παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (+7.3%) και στην Ουγγαρία (+6.3%) και οι μικρότεροι στην Ολλανδία (+0.3%). 3Στους κλάδους εκτός επιχειρηματικής οικονομίας, οι υψηλότεροι δείκτες μέχρι και το Β΄ Τρίμηνο του 2012  κατεγράφησαν στη Ρουμανία (+6.1%)  και στην Τσεχία (+5.3%) και οι μεγαλύτερες μειώσεις στη Πορτογαλία (-5.9%) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (-1.1%)

πηγή: esee.grΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου