Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (Α.Μ.Κ.Ε) - Προεδρικό Διάταγμα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος» (ΦΕΚ Α' 164/17-24.10.1984)


Προεδρικό Διάταγμα 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος» (ΦΕΚ Α'
164/17-24.10.1984)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου